Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II (2015-2020)

Ban chấp hành

TT Họ và tên Bộ phận công tác Chức vụ chuyên môn BCH Công đoàn
1 Huỳnh Sinh Tú Ban công trình Thủ kho Chủ tịch
2 Võ Triều Hải Phòng TC-HC Phó Trưởng phòng Phó Chủ tịch
3 Võ Thị Minh Dung Ban Giám đốc Phó Tổng giám đốc Ủy viên; Trưởng Ban kiểm tra
4 Nguyễn Quốc Tuấn Ban công trình Thủ kho Ủy viên
5 Nguyễn Thị Nguyên Vân Phòng Tài chính-Kế toán Kế toán trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Cao Kỳ Ban công trình Kỹ sư dự án Ủy viên
7 Nguyễn Thị Minh Trang Phòng Dự án Nhân viên Ủy viên

Ban kiểm tra

TT Họ và tên Bộ phận công tác Chức vụ chuyên môn Ban kiểm tra
1 Võ Thị Minh Dung Ban Giám đốc Phó Tổng giám đốc Trưởng ban
2 Lê Minh Thành Phòng Kinh doanh Nhân viên Ủy viên
3 Nguyễn Minh Tuấn Phòng TC-HC Nhân viên Ủy viên
Home Công đoàn Giới thiệu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II (2015-2020)

CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)

Văn phòng : 1271 - 1273 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại : (+84) 236 3551299 – 236 3551399
Fax : (+84) 236 3620199
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.seatech.vn