TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam, rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay Công ty cần tuyển: Kỹ sư Điện, Kỹ sư Nhiệt: 40 người

Xem tiếp...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam, rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay Công ty cần tuyển:

Xem tiếp...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam, rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay Công ty cần tuyển:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ: KỸ SƯ ĐIỆN, KỸ SƯ NHIỆT

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam chúng tôi, rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay Công ty cần tuyển dụng:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ: KỸ SƯ ĐIỆN, KỸ SƯ NHIỆT

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay Công ty cần tuyển dụng các vị trí sau:

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng nhân sự: Kỹ sư Điện, Kỹ sư Nhiệt (Ưu tiên tốt nghiệp năm 2016)

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay công ty cần tuyển dụng các vị trí sau: Kỹ sư Điện, Kỹ sư Nhiệt (10 người; Ưu tiên tốt nghiệp năm 2016).

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng nhân sự: Kỹ sư Điện, Kỹ sư Nhiệt

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay công ty cần tuyển dụng các vị trí sau: Kỹ sư Điện, Kỹ sư Nhiệt (40 người).

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng nhân sự: Quản lý Dự án, Kỹ sư Điện, Kỹ sư Nhiệt, Kỹ sư Cơ khí; Cơ điện tử 11-2015

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay công ty cần tuyển dụng các vị trí sau: Quản lý Dự án (4 người), Kỹ sư Điện (2 người), Kỹ sư Nhiệt (2 người), Kỹ sư Cơ khí; Cơ điện tử; (2 người).

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng: Nhân viên lái xe cho Tổng Giám đốc (10/2015)

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay công ty cần tuyển dụng vị trí Nhân viên lái xe cho Tổng Giám đốc (1 người)  

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng: Kế toán tổng hợp, Kế toán công nợ (07/2015)

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) – Nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nay công ty cần tuyển dụng các vị trí sau: Kế toán tổng hợp (1 người), Kế toán công nợ (1 người)  

Xem tiếp...

CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)

Văn phòng : 1271 - 1273 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại : (+84) 236 3551299 – 236 3551399
Fax : (+84) 236 3620199
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.seatech.vn